Amsterdam | The Hague

+31 (0) 20 215 10 18

ONS TEAM

De advocaten en andere specialisten van Adam & Wolf hebben ruime ervaring in het migratierecht. Belangrijk voordeel is dat de advocaten, voordat zij advocaat werden, eerder bij de IND hebben gewerkt. Die werkervaring stelt hen in staat de kans van slagen van een verblijfs- of werkvergunningsprocedure van tevoren goed in te schatten en eventuele complicaties in een migratieprocedure uit de weg te gaan.

Het belang van de cliënt staat vanzelfsprekend voorop, evenals reële advisering in begrijpelijk Nederlands.

stephan

Stephan Roelofs | Advocaat

Als advocaat-partner bij Everaert Immigration Lawyers in Amsterdam en bij Kortman Immigration Lawyers in Den Haag is hij verantwoordelijk geweest voor de verruiming van verblijfsmogelijkheden voor Amerikanen, Japanners, luchtvaartpersoneel, freelancers en kennismigranten. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in gezinsherenigingszaken en heeft hij vele buitenlandse musici en kunstenaars aan een werk- en/of verblijfsvergunning geholpen.

Met enige regelmaat publiceert hij artikelen over het immigratierecht.

Kantoor: 0031 (0) 20 215 10 18
Email: roelofs@adamwolf.nl
Mobiel: 0031-(0)6-47091110

Susanne Mooij

Susanne Mooij | Advocaat

Susanne is sinds 2007 werkzaam als advocaat in het Nederlandse en Europese immigratierecht. Susanne begon haar carrière bij Everaert Advocaten. Nu werkt zij als advocaat-partner bij Adam & Wolf Immigration Lawyers. Haar klantenbestand bestaat onder andere uit kennismigranten, sporters, kunstenaars, musici en Nederlandse expats die met hun gezin naar Nederland willen terugkeren. Susanne heeft ook veel ervaring met het begeleiden van ondernemers die zich in Nederland vestigen uit de VS en Japan en/of ondernemers die werkzaam zijn in de creatieve industrie.

Daarnaast is Susanne bekend om haar deskundigheid op het terrein van het nationaliteitsrecht. Zij wordt regelmatig benaderd door media, Kamerleden en belangenverenigingen van ex-Nederlanders in het buitenland om haar visie te geven op de ontwikkelingen op dit terrein.

Kantoor: 0031 (0) 20 215 10 18
Email: mooij@adamwolf.nl
Mobiel: 0031-(0)6-19636510

linkedin

Sevil Karadag

Sevil Karadag | Of Counsel

Sevil Karadag is zelfstandig advocaat bij Karadag Advocatuur (www.karadag.nl). Als of counsel is zij werkzaam bij Adam & Wolf. Sevil neemt bij afwezigheid van één van de advocaten de advocaten de praktijk waar en ondersteunt Adam & Wolf in drukke tijden.

kyugo

Kyugo Wakamatsu | Business Developer

Na zijn universitaire studie in Japan heeft Kyugo Wakamatsu vier jaar in Londen gewoond om Engels en toerisme te studeren. In 2000 is hij naar Nederland verhuisd. Bij Gassan Diamonds in Amsterdam was hij verantwoordelijk voor de begeleiding van Japanse toeristen in Nederland.

Daarna is hij het pad van freelancer opgegaan. Met zijn onderneming ‘QTG Services’ verricht hij Japanse tolk- en vertaaldiensten en treedt hij op als gids voor Japanse toeristen in Nederland. Sinds 2010 treedt hij als tolk en vertaler op voor Japanse onderdanen die in Nederland verblijf willen hebben.

Contact: japandesk@adamwolf.nl

meier

Meier Boersma | Business consultant

Meier werkt sinds 2010 als business consultant en strateeg voor ondernemers. Hij is gespecialiseerd in het maken van ondernemingsplannen en het adviseren van startende ondernemers. Hij ondersteunt buitenlandse ondernemers op het gebied van financiën, marketing, belasting, regelgeving en procedures.

Meier is betrokken bij verschillende ondernemingen in de creatieve sector zoals Galerie Vriend van Bavink en This Art Fair in Amsterdam.

Contact: boersma@adamwolf.nl

Jorrit Rijpma

Jorrit Rijpma | Adviseur Europees migratierecht

Jorrit is extern adviseur Europees migratierecht van Adam & Wolf. Hij is sinds 2009 verbonden aan het Europa Instituut van Universiteit Leiden als hoofddocent Europees Recht. Jorrit is lid van de permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen en strafrecht (Commissie Meijers). Jorrit was gastdocent Europees recht aan Koç University in Istanbul en het Hastings College of Law in San Francisco.

Contact: rijpma@adamwolf.nl

laurie

Laurie Howland Heckman | Communicatiemanager

Laurie Howland Heckman is Amerikaanse die haar sporen ruimschoots heeft verdient in de internationale reclamewereld. Zij werkt voor zowel bedrijven als voor non-profit organisaties. Heckman geeft lezingen en organiseert seminars en evenementen voor expats en buitenlandse ondernemers.

Contact: USdesk@adamwolf.nl


De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:


a. Stephan Roelofs staat geregistreerd op Vreemdelingenrecht;
b. Susanne Mooij staat geregistreerd op Vreemdelingenrecht;
c. Sevil Karadag staat geregistreerd op Vreemdelingenrecht.

WAARMEE KUNNEN WE U VAN DIENST ZIJN?

onze diensten

Als specialist in het Nederlandse en Europese immigratierecht biedt Adam & Wolf Immigration Lawyers tegen betaalbare prijzen een uitgebreid pakket van diensten op maat aan. Dit varieert van het verzorgen van verblijfsprocedures ten behoeve van arbeids- en kennismigranten, ondernemers, creatievelingen, artistiekelingen en gezinsherenigers tot het (pro-actief) bedenken van creatieve oplossingen en/of strategieën voor verblijfs- en naturalisatiekwesties.

Hoewel procederen niet wordt geschuwd, is onze filosofie juist dat voorkomen wordt dat u in een kostbare en tijdrovende procedure verzeild raakt.

VRIJBLIJVEND ADVIES GESPREK

PUBLICATIES

STEPHAN ROELOFS

 • EU-migratierichtlijnen voorkomen en dichten verblijfsgaten, Asiel & Migrantenrecht 2021/1
 • Arbeidsmarktaantekeningen in het reguliere vreemdelingenrecht (Deel 2): Arbeid vrij toegestaan, Asiel & Migrantenrecht 2019/1
 • Arbeidsmarktaantekeningen in het reguliere vreemdelingenrecht (Deel 1): Het arsenaal van "arbeid vrij" tot "arbeid niet toegestaan”, Asiel & Migrantenrecht 2018/9
 • Ontmanteling van het Nederlands-Japans Handelsverdrag: Bres in Toelatingsbeleid gedicht, Asiel & Migrantenrecht 2017/1
 • Mazen in het net van de verzwaarde Wav-arbeidsmarkttoets, Asiel & Migrantenrecht 2014/10
 • De toelating van zelfstandig werkende kunstenaars, Asiel & Migrantenrecht 2013/10
 • Het puntensysteem voor zelfstandigen, Asiel & Migrantenrecht 2011/10
 • Zero tolerance: het openbare ordebeleid bij reguliere eerste toelating, Migrantenrecht 2009/9-10
 • Beweren en bewijzen is twee, Migrantenrecht 2008/7
 • De kennismigrantenregeling, Migrantenrecht 2007/4
 • Beslistermijnen in het reguliere toelatingsproces (2): ‘hoe een koe een haas vangt’, Migrantenrecht 2006/1
 • Beslistermijnen in het reguliere toelatingsproces (1): ‘gelijke monniken, gelijke kappen’, Migrantenrecht 2005/9-10
 • Vriendschaps- en handelsverdragen: een doos van Pandora voor de toelating van vreemdelingen?, Migrantenrecht 2004/4
 • De toepassing van het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag, Migrantenrecht 2003/6
 • De maatregel tot ongewenstverklaring (deel 2), Migrantenrecht 2002/9-10
 • De maatregel tot ongewenstverklaring (deel 1), Migrantenrecht 2002/8
 • Het Europees Sociaal Handvest & de restrictieve toepassing van de Wav, Migrantenrecht 2001/8

SUSANNE MOOIJ

 • Bijdrage landenrapportage FIDE (Fédération Internationale pour le Droit Européen) rapport 2014 over (EU)burgerschap
 • Bijdrage ‘Een Chinese identiteitsverwarring? Verlies van Nederlanderschap bij onzekerheid over de identiteit’ in ‘Van afstamming tot nationaliteit’, opstellen aangeboden aan Professor mr. G.R. de Groot ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht aan de Universiteit Maastricht, Kluwer 2013, p. 81.
 • Bijdrage aan de bundel ‘Tekst en Toelichting Modern Migratiebeleid’, SDU 2013