Amsterdam | The Hague

+31 (0) 20 215 10 18

WAARMEE KUNNEN WE U VAN DIENST ZIJN?

onze diensten

Als specialist in het Nederlandse en Europese immigratierecht biedt Adam & Wolf Immigration Lawyers tegen betaalbare prijzen een uitgebreid pakket van diensten op maat aan. Dit varieert van het verzorgen van verblijfsprocedures ten behoeve van arbeids- en kennismigranten, ondernemers, creatievelingen, artistiekelingen en gezinsherenigers tot het (pro-actief) bedenken van creatieve oplossingen en/of strategieën voor verblijfs- en naturalisatiekwesties.

Hoewel procederen niet wordt geschuwd, is onze filosofie juist dat voorkomen wordt dat u in een kostbare en tijdrovende procedure verzeild raakt.

NEDERLANDS IMMIGRATIERECHT UITGELEGD IN HET NEDERLANDS

ONS TEAM

PUBLICATIES

STEPHAN ROELOFS

 • EU-migratierichtlijnen voorkomen en dichten verblijfsgaten, Asiel & Migrantenrecht 2021/1
 • Arbeidsmarktaantekeningen in het reguliere vreemdelingenrecht (Deel 2): Arbeid vrij toegestaan, Asiel & Migrantenrecht 2019/1
 • Arbeidsmarktaantekeningen in het reguliere vreemdelingenrecht (Deel 1): Het arsenaal van "arbeid vrij" tot "arbeid niet toegestaan”, Asiel & Migrantenrecht 2018/9
 • Ontmanteling van het Nederlands-Japans Handelsverdrag: Bres in Toelatingsbeleid gedicht, Asiel & Migrantenrecht 2017/1
 • Mazen in het net van de verzwaarde Wav-arbeidsmarkttoets, Asiel & Migrantenrecht 2014/10
 • De toelating van zelfstandig werkende kunstenaars, Asiel & Migrantenrecht 2013/10
 • Het puntensysteem voor zelfstandigen, Asiel & Migrantenrecht 2011/10
 • Zero tolerance: het openbare ordebeleid bij reguliere eerste toelating, Migrantenrecht 2009/9-10
 • Beweren en bewijzen is twee, Migrantenrecht 2008/7
 • De kennismigrantenregeling, Migrantenrecht 2007/4
 • Beslistermijnen in het reguliere toelatingsproces (2): ‘hoe een koe een haas vangt’, Migrantenrecht 2006/1
 • Beslistermijnen in het reguliere toelatingsproces (1): ‘gelijke monniken, gelijke kappen’, Migrantenrecht 2005/9-10
 • Vriendschaps- en handelsverdragen: een doos van Pandora voor de toelating van vreemdelingen?, Migrantenrecht 2004/4
 • De toepassing van het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag, Migrantenrecht 2003/6
 • De maatregel tot ongewenstverklaring (deel 2), Migrantenrecht 2002/9-10
 • De maatregel tot ongewenstverklaring (deel 1), Migrantenrecht 2002/8
 • Het Europees Sociaal Handvest & de restrictieve toepassing van de Wav, Migrantenrecht 2001/8

SUSANNE MOOIJ

 • Bijdrage landenrapportage FIDE (Fédération Internationale pour le Droit Européen) rapport 2014 over (EU)burgerschap
 • Bijdrage ‘Een Chinese identiteitsverwarring? Verlies van Nederlanderschap bij onzekerheid over de identiteit’ in ‘Van afstamming tot nationaliteit’, opstellen aangeboden aan Professor mr. G.R. de Groot ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht aan de Universiteit Maastricht, Kluwer 2013, p. 81.
 • Bijdrage aan de bundel ‘Tekst en Toelichting Modern Migratiebeleid’, SDU 2013

MVV - GEZINSHERENIGING

VRIJBLIJVEND ADVIES GESPREK