Amsterdam | The Hague

+31 (0) 20 215 10 18

Nieuws

OOK KLEINE FAMILIEBEDRIJVEN KUNNEN MEEPROFITEREN VAN DE RICHTLIJN INTRA CORPORATE TRANSFEREES

3 november 2019

Op het eerste gezicht lijkt de Europese Richtlijn over de overplaatsing van personeel naar de Nederlandse vestiging van een internationaal opererend bedrijf alleen gunstig te zijn voor multinationals. Niets blijkt echter minder waar. Uit de IND-praktijk blijkt dat de Nederlandse vestiging van een klein Indiaas familiebedrijf dat handelt in chemicaliën en petrochemische producten ook een geslaagd beroep kan doen op deze richtlijn om zonder arbeidsmarkttoets een werkvergunning in de wacht te slepen. Wel moest door middel van purchase orders en dergelijke worden onderbouwd dat er substantiële economische activiteit plaatsvindt bij de Nederlandse vestiging.

read more
ARBEIDSBEPERKINGEN UITWISSELINGSPROGRAMMA VOORBIJ

1 oktober 2019

Jongeren uit Argentinië, Australië, Zuid-Korea, Canada of Nieuw-Zeeland (30 jaar of jonger en ongehuwd) hebben op grond van een Working Holiday Program maximaal 1 jaar de tijd om kennis te maken met de Nederlandse cultuur en samenleving. Tijdens deze werkvakantie hadden deze jongeren vrije toegang tot de arbeidsmarkt totdat de regering in 2018 ineens bepaalde dat zij niet langer dan 12 weken voor dezelfde werkgever mogen werken. Deze beperking is er sinds 1 oktober 2019 weer af. Wel mag nog steeds niet het gehele jaar fulltime worden gewerkt

read more
EENS ARBEID VRIJ IS TOCH NIET ALTIJD ARBEID VRIJ

30 augustus 2019

Sinds jaar en dag geldt de regel dat wanneer ‘arbeid vrij toegestaan’ op een verblijfsdocument staat deze aantekening behouden blijft wanneer om een andere verblijfsvergunning wordt gevraagd. In 2018 meende de IND ineens dat deze regel niet meer gold voor diegene die ‘arbeid vrij’ waren op basis van een internationaal verdrag, zoals het Nederlands-Japans Handelsverdrag, het EU-verdrag of een Working Holiday Program. De rechter oordeelde in maart 2019 dat deze interpretatie van de IND niet juist was. De regering heeft echter per 1 oktober 2019 de wet aangepast door vreemdelingen die eerder arbeid vrij waren op basis van een verdrag expliciet uit te sluiten van de regel ‘eens arbeid vrij altijd arbeid vrij’.

read more
GEZIN BUITENLANDSE ONDERNEMERS WORDT ARBEID VRIJ

3 juni 2019

Om een nieuwe impuls te geven aan het aantrekken van buitenlandse zelfstandigen heeft het kabinet besloten om aan hun meekomende gezin vrije toegang tot de arbeidsmarkt te gunnen om te bevorderen dat deze zelfstandigen voor Nederland kiezen. Wanneer deze maatregel precies ingaat is niet duidelijk, maar het zal ergens in 2020 zijn. Dan mogen bijvoorbeeld partners van startups en scale-ups én van freelancers of ondernemers onder het Nederlands-Japans Handelsverdrag of het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag ook in loondienst werken.

read more
WERKVERGUNNING WEER NODIG VOOR JAPANNERS PER 1 JANUARI 2017

15 november 2016

Sinds begin 2015 hebben Japanners vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit betekent dat voor Japanners geen werkvergunning hoeft te worden aangevraagd. Dat had te maken met een rechterlijke uitspraak in een zaak van een Japans cultureel centrum ‘Shofukan’ in Rotterdam. De rechter oordeelde in die zaak dat Japanners hetzelfde moeten worden behandeld als ‘arbeid vrije’-Zwitserse onderdanen volgens een heel oud verdrag met Zwitserland uit 1875. De rechter heeft op 11 november 2016 deze voordelige-behandeling van Japanners echter teruggedraaid, omdat het oude verdrag met Zwitserland ineens niet meer verblijfsrechtelijk relevant zou zijn. Per 1 januari 2017 hebben werkgevers van Japanse vreemdelingen dan ook weer een werkvergunning nodig of moeten zij weer voldoen aan de salariseisen voor kennismigranten.

read more
GEZINSLEDEN BUITENLANDSE ONDERNEMER MOGEN OOK WERKEN ALS ZELFSTANDIGE

10 september 2016

In een procedure bij de Rechtbank Amsterdam heeft de IND bevestigd dat het gezin van een ondernemer die op grond van het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag tot Nederland is toegelaten ook mag werken als ondernemer of freelancer. Dit was lange tijd onduidelijk. De Rechtbank Amsterdam heeft daaraan toegevoegd dat de IND dit ook uitdrukkelijk moet zetten op het verblijfsdocument.

read more

WAARMEE KUNNEN WE U VAN DIENST ZIJN?

onze diensten

Als specialist in het Nederlandse en Europese immigratierecht biedt Adam & Wolf Immigration Lawyers tegen betaalbare prijzen een uitgebreid pakket van diensten op maat aan. Dit varieert van het verzorgen van verblijfsprocedures ten behoeve van arbeids- en kennismigranten, ondernemers, creatievelingen, artistiekelingen en gezinsherenigers tot het (pro-actief) bedenken van creatieve oplossingen en/of strategieën voor verblijfs- en naturalisatiekwesties.

Hoewel procederen niet wordt geschuwd, is onze filosofie juist dat voorkomen wordt dat u in een kostbare en tijdrovende procedure verzeild raakt.

VRIJBLIJVEND ADVIES GESPREK